کودکان زباله گرد اسیر در حلقه‌های مافیای زباله + فیلم

کودکان زباله گرد از آسیب پذیرترین افراد جامعه محسوب می‌شوند، آنها توسط مافیای زباله که تحت حمایت لابی‌های قدرت می‌باشند، بشدت استثمار می‌شوند

با گسترش فقر آمار کودکان زباله گرد در حال افزایش است. مشکلات معیشتی و اقتصادی خانواده‌ها بخصوص بعد از شروع گرانی‌های افسار گسیخته در ابتدای سال ۱۴۰۱ نقش تعیین کننده در این افزایش داشته است. افزایش این کودکان تنها ثروت‌ سران مافـیای زباله را افزایش می‌دهد. جراحی اقتصادی دولت رئیسی بیش از آنکه بر دهک‌های بالا تاثیر داشته باشد روح و روان این کودکان را شکافته است. بیکاری، فقر، گرانی و… این کودکان را به سمت بازار کار پرتاب کرده است. رشد تصاعدی این کودکان در جامعه در حال تبدیل شدن به یک معضل و در ادامه یک چالش امنیتی برای حکومت است.

در هر گوشه شهر و سر هر کوی و برزن، کودکان زباله گرد سر در منابع زباله فرو برده‌اند. آنها گویی به دنبال اسباب بازی گمشده خود می‌گردند. اینها کودکانی هستند که به دلیل فقر کودکی خود را گم کرده‌اند. دستان آنها به جای آشنایی با مداد و قلم بیشر شیرابه زباله‌ها را می‌شناسد.

آمار دقیقی از کودکان زباله گرد در دسترس نیست. آمارهای غیر رسمی از وجود بیش از ۱۰۰ هزار تن از کودکان زباله گرد خبر می‌دهد. کودکان زباله گرد از آسیب‌پذیرترین افراد جامعه محسوب می‌شوند. همه آنها توسط مافـیای زباله که در همکاری نزدیک با شهرداری‌های هستند بشدت استثمار می‌شوند.

رده بندی های خاص مافـیای زباله

مافـیای زباله رده بندی خاص خودش را دارد:

حلقه اول:

کودکان زباله گرد هستند. شهرداری تهران، برای تحت کنترل داشتن آنها برای هر یک از کودکان زباله گرد کارت شناسایی، محدوده و زمان مشخص کرده است. شهرداری از آنها ماهانه از ۳ تا ۸ میلیون تومان برای ۴ تا ۶ ساعت کار اخاذی می‌کند.

حلقه دوم:

پیمانکاران منطقه‌ای هستند. آنها در همکاری با شهرداری‌های مناطق مختلف، دسترنج این کودکان را به سرقت می‌برند. این افراد هر گونه مقاومت کودکان زباله گرد در مقابل زورگویی‌ها را با ضرب و شتم آنها، پاسخ می‌دهند.

حلقه سوم:

شهرداری مناطق که طرف قرارداد پیمانکاران می‌باشد. آنها یک یا چند محله را به یک پیمانکار در ازاء پرداخت مبلغ معینی اجاره می‌دهند.

حلقه چهارم

سران و مقامات دولتی هستند که در هر شهر یا استان بر این کار ریاست دارند. در اصطلاح عمومی به این افراد ارباب می‌گویند. آنها روزانه سودهای میلیاردی که حاصل استثمار کودکان زباله گرد است را به جیب می‌زنند.

حمایت لابی‌های قدرت از مافـیای زباله

تولید زباله در ایران بیش از ۲.۵ برابر متوسط جهانی است. بنا به آمار غیر رسمی گردش مالی زباله در کشور ۶ هزار میلیارد تومان است. کنترل و گسترش مافـیای زباله بدون دست داشتن در حاکمیت امکان پذیر نیست. پدرخوانده‌های مافـیای زباله تحت حمایت لابی‌های قدرت بوده و روابط نزدیکی با شهرداری‌ها دارند. مدیر عامل پسماند این ارتباط را انکار می‌کند. اما وجود پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری‌ها قابل انکار نیست. این مافـیا با استثمار کودکان زباله گرد به ثروت‌های هنگفتی رسیده‌اند.

خروج از نسخه موبایل