بی خبری خانواده زندانی سیاسی افشین بایمانی از وضعیت وی پس از انتقال به انفرادی

بی خبری خانواده زندانی سیاسی افشین بایمانی از وضعیت وی پس از انتقال به انفرادی

بی خبری خانواده زندانی سیاسی افشین بایمانی پس از قطع تماس و ملاقات و انتقال به انفرادی

خانواده زندانی سیاسی افشین بایمانی پس از گذشت ۱۰ روز از انتقال وی به سلول انفرادی در بی خبری کامل از وضعیت سلامت او به سر می برند.

کانون حقوق بشر ایران، ۱۸ مردادماه ۱۴۰۱؛ زندانی سیاسی افشین بایمانی از تاریخ ۹ مردادماه ۱۴۰۱ به سلول انفرادی منتقل شده است. از آن تاریخ تاکنون خانواده وی در بی خبری کامل بسر می برند و این امر باعث نگرانی این خانواده شده است.

این زندانی سیاسی پس از انتقال به سلول انفرادی از حق تماس و ملاقات محروم شده و طی ۱۰ روز گذشته حتی یکبار هم با خانواده تماس نگرفته است.

به گزارش منابع مطلع، زندانی سیاسی افشین بایمانی که مدتها بود با اعزام به بیمارستان و درمانش موافقت نمی‌شد، به سلول انفرادی (اتاق دوربین در قرنطینه زندان) منتقل شده و طی این مدت هیچ خبری از سلامت وی در دست نیست.

خانواده این زندانی سیاسی به شدت نگران جان او هستند.
به این ترتیب زندان و سازمان زندانها هدف اول فشار و مجازات را متوجه خانواده زندانیان می کند. آنها وقتی مجازاتی برای زندانی در نظر می گیرند، خانواده زندانی را هم بی نصیب نمی گذارند.

به گفته منبع دیگری، ماموران زندان افشین بایمانی را در اولین روز انتقالش به سلول انفرادی بشدت مورد ضرب و شتم قرار داده و عینک او را نیز شکسته‌اند.
گفته می شود وی از روز اول انتقال به انفرادی اقدام به اعتصاب غذا کرده است.

لازم به ذکر است زندانی سیاسی افشین بایمانی هم اکنون مدت ۲۲ سال است که در زندان های ایران محبوس است. وی هم اکنون در بیست و دومین سال زندان خود در زندان گوهردشت کرج محبوس است.

خروج از نسخه موبایل