اشکان کمالی رئیس زندان قزلحصار ناقض حقوق بشر و عامل سرکوب زندانیان سیاسی تبعیدی

اشکان کمالی رئیس زندان قزلحصار ناقض حقوق بشر و عامل سرکوب زندانیان سیاسی تبعیدی

اشکان کمالی رئیس زندان قزلحصار، ناقض حقوق بشر و عامل سرکوب زندانیان سیاسی تبعیدی است

به گزارش کانون حقوق بشر ایران، روز سه شنبه ۴ مهرماه ۱۴۰۲، اشکان کمالی رئیس زندان قزلحصار عامل اصلی و مسئول شرایط قرون وسطایی است که زندانیان سیاسی تبعیدی در آن به سر می برند. این زندانیان در دخمه های قرون وسطایی که برای زندانیان پیش از اجرای حکم اعدام فراهم شده، نگهداری می شوند. این تنها خبری است که پس از جابجایی زندانیان در زندان قزلحصار به دست ما رسیده است.
آنها پس از انتقال به واحد هیچ تماسی با خانواده نداشته و از تماس و ملاقات با خانواده محرومند. خانواده های زندانیان سیاسی تبعیدی در بی خبری از وضعیت فرزندانشان، در نگرانی به سر می برند.

فرج نژاد معاون سلامت زندان نیز نقش مهمی در وضعیت اسفبار زندانیان سیاسی تبعیدی دارد. او کسی است که در زمان قتل علیرضا شیرمحمدعلی معاون زندان تهران بزرگ بود و در قتل وی نقش داشت.

اشکان کمالی پیش از این رئیس زندان مرودشت بود. ریاست او بر زندان مرودشت همزمان با ریاست حشمت الله حیات الغیب بر سازمان زندان های استان فارس بود. پس از انتصاب حیات الغیب به ریاست زندان های استان تهران، او نیز به تهران آمده و به سمت ریاست زندان قزلحصار منصوب شد.

کمالی مسئول تمام اعدام های صورت گرفته در این زندان است. اعدام ها در زندان قزلحصار در حضور او یا معاونش فرج پور انجام می شود.

روز چهارشنبه ۲۹شهریورماه ۱۴۰۲، به دستور حیات الغیب رئیس زندان های استان تهران و اشکان کمالی رئیس زندان قزلحصار، زندانیان سیاسی تبعیدی از بند امن واحد ۳ این زندان بصورت جمعی به واحد ۴ این زندان منتقل شدند. این جابجایی با برخوردهای توهین آمیز زندانبانان و به زور انجام شد. به ایشان اجازه بردن وسایل شخصی، لباس و … داده نشده است. سیزده زندانی سیاسی تبعیدی پس از انتقال به واحد ۴ این زندان، هیچ تماس و ملاقاتی با خانواده های خود نداشته و از ارتباط با خانواده محروم شده اند. این امر باعث نگرانی خانواده ها از شرایط ایشان و سلامت آنها شده اند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / توییتر / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

خروج از نسخه موبایل