بی‌خبری از وضعیت زندانیان سیاسی تبعیدی به زندان قزلحصار

بی‌خبری از وضعیت زندانیان سیاسی تبعیدی به زندان قزلحصار

خانواده های زندانیان سیاسی تبعیدی به زندان قزلحصار در بی خبری و نگرانی از وضعیت فرزندانشان به سر می برند.

به گزارش کانون حقوق بشر ایران، روز شنبه اول مهرماه ۱۴۰۲، زندانیان سیاسی تبعیدی به زندان قزلحصار پس از انتقال به واحد ۴، هیچ تماسی با خانواده خود نگرفته اند. امری که باعث نگرانی خانواده های ایشان شده است.

به گزارش منبع موثق، سیزده زندانی تبعیدی حدود ساعت ۱۵روز چهارشنبه ۲۹شهریورماه ۱۴۰۲، به دستور حیات الغیب رئیس زندان های استان تهران و اشکان کمالی رئیس زندان قزلحصار از بند امن واحد ۳ این زندان بصورت جمعی به واحد ۴ این زندان منتقل شدند. این جابجایی با برخوردهای توهین آمیز زندانبانان و به زور انجام شد.

از آن تاریخ تاکنون سیزده زندانی سیاسی تبعیدی هیچ تماسی با خانواده های خود نداشته اند. با توجه به این که زندانیان از روز ۱۲ شهریور، پس از جابجایی وحشیانه از اوین، از از گرفتن غذای زندان خودداری کرده اند، خانواده های ایشان در نگرانی مضاعف از وضعیت و سلامت ایشان به سر می برند.

به گزارش همین منبع، اشکان کمالی رئیس زندان قزلحصار و حشمت الله حیات الغیب رئیس سازمان زندان‌های استان تهران مسئول وضعیت فعلی زندانیان هستند.

اشکان کمالی رئیس زندان قزلحصار و حشمت الله حیات الغیب رئیس سازمان زندان های استان تهران از مسببان تبعید و فشار بر زندانیان سیاسی تبعیدی قزلحصار

سعید ماسوری، افشین بایمانی، حمزه سواری، سه تن از قدیمی ترین زندانیان سیاسی ایران، همراه با مسعودرضا ابراهیمی نژاد، لقمان امین پور، سامان یاسین (صیدی)، محمد شافعی، سپهر امام جمعه، کامیار فکور، احمدرضا حائری، رضا سلمان زاده، زرتشت احمدی راغب و جعفر ابراهیمی از زندانیان سیاسی تبعیدی به زندان قزلحصار هستند. آنها در روز ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۲، بصورت ناگهانی در حالی که به آنهادستبند و پابند زده بودند، از زندان اوین به زندان قزلحصار کرج منتقل شدند. آنها را به محلی که زندانیان محکوم به اعدام، آخرین شب خود را در آنجا می‌گذرانند، منتقل کردند. این زندانیان در اعتراض با خواسته بازگشت به اوین، اقدام به تحریم غذای زندان نمودند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / توییتر / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

خروج از نسخه موبایل