کاهش مصرف گوشت آن روی سکه افزایش قیمت گوشت قرمز

آرش احمدی

افزایش قیمت گوشت قرمز

افزایش قیمت گوشت قرمز تنها در یک دهه گذشته نزدیک به ۴۰۰ درصد بوده است؛ در همین دهه میزان مصرف گوشت قرمز از ۱۳ کیلو به تنها ۳ کیلوگرم در سال رسیده است

سایه گرانی و تورم افسارگسیخته که از ابتدای سال و با حذف ارز ترجیحی آغاز شد را می‌توان به وضوح بر سفره مردم مشاهده کرد. افزایش قیمت گوشت قرمز به معنی کاهش مصرف مردم بوده است. کاهش ۱۰۰درصدی میزان تقاضای گوشت به نسبت سال ۱۴۰۰ رابطه مستقیم با افزایش قیمت گوشت قرمز و کاهش قدرت خرید مردم دارد.

 بیشترین کاهش بر اساس داده‌های سازمان آمار مربوط به ۳ دهک پایین جامعه است. این دهک‌ها که بیشتر آنها از خانوارهای کارگری می‌باشد، در سال کمتر از ۳ کیلوگرم گوشت مصرف می‌کنند. داده‌های آمار نشان می‌دهد، سیر نزولی مصرف گوشت قرمز از سال ۹۰ تاکنون ادامه داشته و حتی لحظه‌ای متوقف نشده است.

میزان مصرف گوشت قرمز در سال ۹۰ حداقل ۱۳ کیلوگرم بود. اما در دهه گذشته این میزان مصرف به ۶ کیلوگرم در سال ۱۴۰۰ رسیده بود. اما در سال ۱۴۰۱ این میزان ۵۰ درصد کاهش داشته و به ۳ کیلوگرم رسیده است. به این ترتیب میزان مصرف گوشت قرمز در یک دهه ۷۷۰ درصد کاهش یافته است. میزان کاهش مصرف با افزایش قیمت گوشت قرمز رابطه مستقیم دارد.

کاهش مصرف ۴۰۰ درصدی گوشت قرمز در یک دهه گذشته

در این سال‌ها افزایش قیمت گوشت قرمز رکوردی نزدیک به ۴۰۰ درصدی داشته است. در ابتدای دهه ۹۰ قیمت یک کیلو گوشت قرمز نزدیک به ۳۰ هزار تومان بود. در حال حاضر یک کیلو گوشت گوسفند ۱۹۱ هزار تومان است. افزایش قیمت گوشت گوسفند نزدیک به ۶۵۰ درصد بوده است. افزایش قیمت گوشت گاو حتی بیش از این است. قیمت یک کیلو گوشت گاو در سال۹۲ نزدیک به ۳۱ هزار تومان بود، در حالیکه قیمت بازار روز تهران در ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ به بیش از کیلویی ۲۲۷ هزار تومان رسیده است.

مصرف سرانه به معنی استفاده مساوی نیست

به دلیل سیاست‌های اقتصادی سران حکومت، مصرف گوشت از ۱۳ به کمتر از ۳ کیلوگرم رسیده است. باید توجه داشت، مصرف سرانه به طور مساوی در بین مردم تقسیم نمی‌شود. دهک‌های پایین جامعه به دلیل کاهش قدرت خرید بسیار کمتر از ۳ کیلوگرم در سال مصرف گوشت قرمز دارند. این در حالی است که مصرف کمتر از ۲۵۰ گرم گوشت قرمز در ماه به معنی سوتغذیه است و با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد. دولت رئیسی با افزایش قیمت‌‌ها تلاش کرد، بودجه نهادهای سرکوبگرش را تامین کند. نیروهایی که در هنگام اعتراضات بتوانند مردم را سرکوب کنند. تاریخ نشان داده، در پایان حکومت‌های مستبد نیروهای سرکوبگر آن توانایی هیچ کاری را نخواهند داشت.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / توییتر / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


خروج از نسخه موبایل