کورنولوژی وقایع زندان اوین؛ اوین در آتش و انفجارهای مهیب – خبر بروز می شود

کورنولوژی وقایع زندان اوین – ابعاد فاجعه زندان اوین هنوز مشخص نشده است کانون حقوق بشر ایران، ۲۴ مهر ۱۴۰۱؛ بر اساس گزارشهای اولیه، وقایع زندان اوین با آتش سوزی (یاشورش) از ساعت ۹ در بند هفت این زندان شروع شد. همزمان گارد زندان تیراندازی کرده و آژیر زندان به صدا درآمد. آتش به سرعت … ادامه خواندن کورنولوژی وقایع زندان اوین؛ اوین در آتش و انفجارهای مهیب – خبر بروز می شود