گزارشی از وضعیت بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در زندان فشافویه

گزارشی از وضعیت بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در زندان فشافویه

وضعیت بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در زندان فشافویه بسیار سخت و اسفناک است،‌ «همه بازداشتی ها یا دانشجو هستند یا دکتر یا وکیل، همه انسان های شریفند. یکنفر بد دربین شان وجود ندارد»

کانون حقوق بشر ایران، ۹ آبان ۱۴۰۱، یک منبع موثق در گزارشی از وضعیت بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در زندان فشافویه، وضعیت و شرایط نگهداری این شهروندان را تشریح کرده است که عینا در اینجا نقل میکنیم:

گزارشی از وضعیت بازداشت شدگان در زندان فشافویه

فرد بازداشت شده بعد از دستگیری به یگان امداد افسریه منتقل میشود. این ریل همه بازداشتی هاست که اول به یگان امداد برده میشوند، مگر اینکه اطلاعات سپاه دستگیر کرده باشد. در یگان امداد گوشی بازداشتی ها را کاملا چک میکنند. بهمین خاطر دراعتراضات همینکه نفر احساس میکند که دارد دستگیر میشود باید گوشی خودش را یا بشکند ویا دور بیندازد که دست اینها نیفتد.

بعداز یگان امداد، بیشترینشان را به فشافویه (زندان تهران بزرگ) میفرستند. در زندان تهران بزرگ، تیپ ۶ را برای همین بازداشتی های سیاسی راه انداخته اند. تیپ ۶ ،چهار محیط دارد. هر محیط ۴ سالن و هر سالن ۲۰۰ تخت. البته در هر سالن بیش از ۵۰۰ نفر نگهداری میشوند.

نفرات بازداشتی ۴ بار بازجویی میشوند:

نوبت اول بازجویی، یک بازجوی بد! و یکنفر خوب! بازجویی میکنند.

نفر اول میزند وتهدید میکند، شکنجه میدهد؛ و نفر دوم دلسوزی میکند و بعنوان حامی برای نجات زندانی میاید وسط تا اعتراف بگیرد.

هر بار بازداشتی با زنجیر به دست و پا، و با چشم بند حاضر میشود.

نوبتهای دوم و سوم و چهارم بازجویی، هر ۴ بازجو باهم میایند.

همه بازداشتیها بلااستثناء کتک میخورند؛ حتی در حد شکستن دست و پا. از ارگانهای مختلف بشدت شکنجه میکنند. اینقدر که بازداشتی ها بیهوش بشوند. این البته مربوط به کسانی است که همکاری نمیکنند. اما همه کتک میخورند.

بعداز هربازجویی سالن زندانی عوض میشود، تا با همبندیهای قبلی نتواند صحبت ومشورت کند.

تیپ ۶ با اینکه تازه سازه ولی بشدت کثیف است. آب خوردن ندارد. آب را باید از بوفه بخرند. غذا افتضاح است، شوینده و لوازم بهداشتی را خود بازداشتی ها باید بخرند.

شرایط خیلی سخت است. به مریض وزخمی دارو نمیدهند، فقط به اجبار متادون همه باید مصرف کنند. البته زندانیان تظاهر به مصرف میکردند ولی دور میانداختند.

چند نکته:

۱. نصف بازداشتی ها مو بلند بودند. این احمق ها فکر میکنند که هرکس موهاش بلند است، لیدر هست!

۲. اینها هیچ مدرکی از کسی ندارند و فقط گزارش دروغ سرهم میکنند برای دادستانی بنابر این هیچکس هیچ اعترافی نباید بکند. اگر مدرک داشته باشند در بازجویی به متهم نشان میدهند تا دل بازداشتی را خالی بکنند و اعتراف بگیرند..

۳. نزدیک ۱۰۰ زندانی مصدوم از اوین به فشافویه آوردند. اکثر مصدومین تیر خورده بودند. از این صد مصدوم، ۳۲ نفرشان فوت کردند. یکی از مصدومها میگفت: کشته های اوین بالای ۴۰۰ نفر است.

۴. روز بعداز شورش اوین، در فشافویه هم شورش شد؛ هفت نفر ناپدید شدند. گارد ویژه وارد شد ونگذاشتند اتفاقی بیفتد.

۵. کمک مالی به بازداشتی ها:
شما را بخدا به یک نحوی برای بازداشتی ها پول جمع کنید وبدستشون برسانید. واقعا شرایط خیلی بدی دارند. رساندن پول به آنها سخت نیست.. هرکس بخواهد به آنها کمک کند، میتواند به دم درب زندان برود. آنجا مددکار دارند. همه ی زندانیها هم کارت بانکی دارند. میتوان شماره کارت را گرفت وبرایش واریز کرد. خود زندان از این کار (ورود پول به زندان) استقبال میکند. چون کاسبی خوبی است. مثلا آب معدنی در زندان ۱۰ تومن است.

همه بازداشتی ها یا دانشجو هستند یا دکتر یا وکیل. همه انسان های شریفند. یکنفر بد دربین شان وجود نداره. واقعا باید کمک شان کرد. فشار عصبی زیادی روی زندانیان هست.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / توییتر / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

خروج از نسخه موبایل