انتقال فرهاد قهرمانی به آگاهی شاپور جهت شکنجه و اعتراف گیری + فیلم جدید از تهدید خانواده ها توسط یک مامور

فرهاد قهرمانی به آگاهی شاپور منتقل شد تا تحت شکنجه و اعتراف گیری قرار گیرد کانون حقوق بشر ایران، روز پنجشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۱، منابع آگاه از انتقال فرهاد قهرمانی به آگاهی شاپور جهت شکنجه برای اخذ اعترافات اجباری خبر دادند. فرهاد قهرمانی پیشتر در روز یکشنبه ۲۰ شهریور در تجمع خانواده زندانیان محکوم به … ادامه خواندن انتقال فرهاد قهرمانی به آگاهی شاپور جهت شکنجه و اعتراف گیری + فیلم جدید از تهدید خانواده ها توسط یک مامور