اعدام دو زندانی در سبزوار و شیراز

با اعدام دو زندانی در سبزوار و شیراز، شمار شوکه کننده اعدامها از ابتدای سال جاری ۱۴۰۱ تاکنون به دستکم ۲۵۲ مورد رسید

حکم اعدام دو زندانی در سبزوار و شیراز اجرا شد.

کانون حقوق بشر ایران، سحرگاه امروز یکشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۱، دو زندانی به نامهای نعمت ولی پور و رضا معراجی اتهام «قتل» در زندانهای سبزوار و شیراز اعدام شدند. به این ترتیب شمار اعدامها ظرف ۹ روز از ابتدای مرداد ماه به ۳۳نفر معادل هر شش ساعت یک اعدام رسید.

اعدام یک زندانی در سبزوار

سحرگاه امروز یکشنبه ۹ مردادماه ۱۴۰۱، حکم اعدام یک زندانی بنام نعمت ولی پور با اتهام «قتل» در زندان سبزوار اجرا شد.

نعمت ولی پور ۳۶ ساله و پدر یک فرزند بوده است.

بر اساس این گزارش نعمت ولی پور از حدود سه سال قبل در زندان به سر میبرد و قبل از حبس کارگر کارخانه بوده است. وی بر اثر مسائل مالی مرتکب قتل شده بود.

اعدام یک زندانی در شیراز

سحرگاه امروز یکشنبه ۹ مرداد همچنین یک زندانی بنام رضا معراجی با اتهام «قتل» در زندان شیراز اعدام شد.

رضا معراجی ۳۰ ساله و اهل ارسنجان بوده است.

بر اساس این گزارش رضا معراجی چهار سال قبل با اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

خبر اعدام این دو زندانی تا این لحظه توسط منابع رسمی اعلام نشده است. بسیاری اعدامها در ایران بصورت مخفی اجرا شده و در جایی منتشر نمی شود.

با احتساب اعدام این دو زندانی، شمار اعدامها از ابتدای سال جاری ۱۴۰۱ تا کنون به دستکم ۲۵۲ مورد و از ابتدای سال ۲۰۲۲ میلادی به دستکم ۳۴۸ مورد رسید.

کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام نسبت به افزایش چشمگیر شمار اعدامها در سال جاری هشدار می دهد. مقامات قضاییه از سال گذشته سیاست تعیین تکلیف پرونده های قضایی را در پیش گرفته اند و شمار اعدامها از همان زمان به شکل چشمگیر و قابل توجهی افزایش یافته است.

سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه ۵ مرداد۱۴۰۱ در گزارشی نسبت به موج دهشتناک اعدامها در ایران هشدار داده و خواستار توقف آن شد.

خروج از نسخه موبایل