اعدام دست‌‌کم ۹۹ زندانی در دی‌ماه ۱۴۰۲

اعدام دست‌‌کم ۹۹ زندانی در دی‌ماه ۱۴۰۲

اعدام دست‌‌کم ۹۹ زندانی در دی‌ماه ۱۴۰۲

به گزارش کانون حقوق بشر ایران، در بازه زمانی دی‌ماه ۱۴۰۲ حداقل۹۹ زندانی اعدام شده‌اند. آمار اعدام‌های دی‌ماه، در سال ۱۴۰۲ در رتبه چهارم از نظر تعداد اعدام و پس از ماه‌های اردیبهشت، آبان و آذر قرار دارد. اعدام شدگان دی‌ماه دارای اتهامات مربوط به قتل و مواد مخدر می‌باشند. مقامات زندان‌ها در ۲۴ روز از ماه دی اعدام زندانیان را انجام داده‌اند. در دی‌ماه ۱۴۰۲ به طور متوسط روزانه بین ۳ تا ۴ نفر زندانی اعـدام شده‌اند.

در میان زندانیان اعـدام شده، یک زندانی سیاسی به نام داوود عبداللهی، دستکم ۱۳زندانی بلوچ، ۲۲زندانی کرد و ۳تبعه افغانستان به چشم می‌خورد. بیشترین اعـدام‌ها در زندان‌های قزلحصار، مرکزی کرج و بیرجند انجام شده است. تنها در روز ۶ دی‌ماه ۱۴۰۲ هفده زندانی در زندان‌های قزلحصار، مرکزی اردبیل، بیرجند و همدان اعـدام شده‌اند.

آمار کل اعـدام‌های در سال ۱۴۰۲ تا پایان دی‌ماه، حداقل ۷۵۷ نفر می‌باشد.

 اعدام ابزار سرکوب و ارعاب جامعه

سران حکومت از اعـدام به عنوان مهم‌ترین ابزار برای سرکوب و ارعاب جامعه استفاده می‌کند. آنها با افزایش آمار اعـدام‌ها تلاش می‌کنند که مانع اوج‌گیری دوباره قیام‌ها شوند. سران حکومت هرگونه تجمع در ارتباط با محکوم کردن اعـدام‌ها را بشدت سرکوب کرده و حتی مانع تجمع خانواده‌ زندانیان محکوم به اعـدام می‌‌شوند.

افشای اعدام‌ها، صحنه رویارویی مردم با حکومت

 پنهانکاری سران حکومت در رابطه با اعـدام‌ها را می‌توان با اعلام نکردن آنها به صورت رسمی در ارتباط دانست. آنها می‌خواهند به مردم اینگونه القا کنندکه می‌توانند هرکس را که خواستند اعـدام کنند بدون آنکه نامی از آنها برده شود. به این ترتیب کشف یا اعلام اسامی اعـدام‌شدگان به صحنه‌ای از رویارویی مردم و حکومت سرکوبگر تبدیل شده است. افشای این اعـدام‌ها تاکنون باعث شده که نظام سرکوبگر حاکم در مجامع بین‌المللی به عنوان یکی از ناقضان حقوق بشر معرفی و ثبت شود.

باید توجه داشت، آمار منتشر شده از سوی کانون حقوق بشر ایران، حداقل میزان اعـدام‌های انجام شده است. اعلام و افشای اسامی اعـدام شدگان توسط قوه قضاییه یک وظیفه ملی است. به هر صورت ممکنه بایستی جلو اقدامات ضدانسانی سران حکومت در رابطه با زندانیان عادی یا سیاسی گرفته شود.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / توییتر / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

خروج از نسخه موبایل